Jeśli posiadasz wykształcenie pedagogiczne albo jesteś na emeryturze lub rencie – nie ponosisz kosztów podpisania umowy!

Od 01.07.2010 Kompania Dr Nona Internatinal Ltd. ogłasza następujące przedsięwzięcie:

1) Wszystkie osoby, które osiągnęły wiek emerytalny mają prawo do bezpłatnego podpisania umowy z firmą.

Warunek – zakup na minimum 50 punktów (bez transferów) oraz okazanie dokumentów Emeryta-Rencisty.

2) Wszystkie osoby posiadające średnie i wyższe wykształcenie pedagogiczne mają prawo do bezpłatnego podpisania umowy z firmą.

Warunek – zakup na minimum 50 punktów (bez transferów) oraz okazanie dyplomu potwierdzającego wykształcenie pedagogiczne.

Uwaga: Osoby, które podpiszą bezpłatną umowę z firmą nie otrzymują pakietu startowego.

<<wróć do promocji