Obecnie w świecie istnieją trzy sposoby zarabiania pieniędzy i rozwijania się.

 1. Praca najemna (realizacja cudzych decyzji, zajmuje dużo czasu, a daje niewielkie pieniądze).
 2. Biznes tradycyjny (realizacja swoich decyzji, ważny jest duży kapitał początkowy i istnieje  wielkie ryzyko jego utraty).
 3. Marketing sieciowy.
 • Realizacja swoich decyzji;
 • Minimalny wkład początkowy, bez ryzyka utraty;
 • Możliwość decydowania o własnych godzinach pracy;
 • Bez ograniczeń zarobkowych (dochód powstaje nie tylko dzięki Waszej aktywności, ale także dzięki pracy Waszych współpracowników);

FenomenWiększość osób, które pierwszy raz słyszą o marketingu sieciowym, wyobraża sobie, że aby osiągnąć sukces, będą musiały coś sprzedawać. Pod pojęciem „sprzedaż” rozumiemy zwracanie się do obcych ludzi i usiłowanie sprzedawania im czegoś, co nie jest im potrzebne lub, czego nie mają ochotykupić. W marketingu sieciowym nie istnieje sprzedaż w tradycyjnym rozumieniu tego słowa, chociaż konieczny jest obrót towarowy. Jeśli go nie będzie, nikt nie zarobi pieniędzy. Obrót towarowy w marketingu sieciowym polega na tym, że ludzie informują o produktach firmy swoich przyjaciół i znajomych, a wśród nich znajdują tych, którym te produkty są potrzebne. Firmy rozpowszechniające swe produkty w marketingu sieciowym nie wydają pieniędzy na reklamę i nie sprzedają ich w punktach handlowych. Reklamowanie produktów odbywa się podczas bezpośredniego kontaktu z konsumentami, a produkty w firmie mogą kupić tylko ci, którzy uczestniczą w biznesie – to oni otrzymują dochód od obrotu towarów.

Każda Firma zajmująca się biznesem chce:

*Wyprodukować towary wysokiej jakości;

*Rozprowadzić swe produkty; opanować rynek zbytu tak, aby wszyscy je znali i wszyscy kupowali.

To, oczywiście, jest maksymalnie trudne. Na dodatek Firma chce wykluczyć wszystkich pośredników i dostarczyć produkty wprost do klienta. Uważny i bystry człowiek w tym miejscu powinien krzyknąć: „Ale przecież dostarczyć towar lub usługę od producenta do konsumenta – to znaczy sprzedać!”. I oto właśnie tu zaczynają się różnice między marketingiem sieciowym (sprzedażą bezpośrednią), a  tradycyjnym handlem.

PieniążiDystrybucja produktów i sprzedaż produktów – to nie to samo. Przede wszystkim Firma marketingu sieciowego chce dostarczać informację do konsumenta. Konsument sam kupi produkty, jeśli otrzyma wyczerpującą, gruntowną i przekonywująca informację. Tak, więc istota marketingu sieciowego polega na dotarciu z informacją do maksymalnej ilości ludzi. Sprzedaż będzie naturalnym rezultatem tej akcji informacyjnej.

Marketing sieciowy jest to, w zasadzie, zupełnie nowe podejście do dwóch klasycznych pojęć ekonomiki: sprzedaży i rozpowszechniania towaru. Połączenie tych dwu klasycznych pojęć, w oparciu o idee zbudowania sieci w celu zwiększenia efektywności sprzedaży, doprowadziło do narodzin nowej dziedziny ekonomicznych relacji – marketingu sieciowego.

Marketing sieciowy to przepływ towarów i usług przez dystrybutorów od producenta do konsumenta. Polega on na nieustannym zaspokajaniu popytu na produkty i usługi wysokiej jakości na wszystkich poziomach sieci. Zbudowanie sieci to zjednoczenie ludzi, którzy dzielą się informacjami i ich źródłami, okazują jeden drugiemu pomoc we wspólnej pracy, a za pracę otrzymują różne rodzaje zachęt i nagród.

W marketingu sieciowym każdy posiada swoją organizację Dystrybutorów, której celem jest dostarczenie towaru prosto do nabywcy. Swoje zyski otrzymujecie Państwo w formie wynagrodzenia komisowego (dochodu hurtowego) od wszystkich zakupów dokonywanych przez wszystkich członków sieci.

Istnieje zasadnicza różnica między osobą zajmującą się marketingiem sieciowym a pracownikiem tradycyjnej firmy, gdzie jesteście Państwo zaledwie pracownikiem najemnym lub urzędnikiem. W firmach marketingu sieciowego jesteście pełnoprawnym partnerem firmy, niezależnym uczestnikiem umowy, pracującym w swoim własnym biznesie. Jesteście Państwo swoimi własnymi szefami. To, bezwarunkowo, rozszerza prawa, ale równocześnie nakłada dodatkowe obowiązki. Jesteście Państwo sami odpowiedzialni za swój sukces. Nie możecie skarżyć się i przerzucać odpowiedzialność za niepowodzenia i błędy na innych. Nie jest to łatwe, ale odpowiedzialne i zaszczytne! W firmie marketingu sieciowego niezależny dystrybutor sam ponosi odpowiedzialność za rezultaty swojej działalności: sam tworzy swoją organizację, kieruje nią i nieprzerwanie uczy swoich współpracowników.

Marketing sieciowy nie jest związany z określonym terytorium. Wielu Dystrybutorów buduje regionalne, ogólnokrajowe, a nawet międzynarodowe organizacje. Tradycyjne firmy wydają dużo pieniędzy na reklamę i inne działania mające na celu zwiększenie sprzedaży (wystawy, promocje, zniżki, pokazy i inne) z nadzieją, że ludzie zobaczą ich towary, zechcą je kupić i będą je kupować w przyszłości. Oczywiście te inwestycje powodują podniesienie ceny towaru, którą zapłaci nabywca.

Styl i zasadnicze idee marketingu sieciowego jaskrawo różnią się od metod pracy tradycyjnej firmy. Badania specjalistów i życiowe doświadczenie każdego z nas pokazują, że entuzjazm i zachwyt człowieka z powodu dobrego produktu czy usługi jest zjawiskiem naturalnym. Jeżeli byliście Państwo w restauracji ze wspaniałą obsługą i kuchnią, lub przeczytaliście dobrą książkę, jeśli zostaliście Państwo dobrze uczesani lub odbyliście ciekawą podróż, jeśli coś wywarło na Was silne wrażenie to, co Państwo zrobicie? Oczywiście podzielicie się Państwo swoimi emocjami, wrażeniami i entuzjazmem z przyjaciółmi. Z pewnością doradzicie im Państwo kupno produktu, który Wam się spodobał.

Większość ludzi na świecie przez całe życie zajmuje się działalnością zbliżoną do marketingu sieciowego, ale nie dostaje za to pieniędzy Nadzwyczajne piękno i siła marketingu sieciowego polega na tym, że firma marketingu sieciowego otwarcie i stale wynagradza za to, że Państwo rekomendują ich produkt lub usługi. Im więcej i efektywniej Państwo pracują, tym wyższe jest Państwa wynagrodzenie.

W marketingu sieciowym ludzie nie sprzedają tak jak w handlu detalicznym, a dzielą się swoim doświadczeniem i doradzają.  Konsultant, który wysoko ceni proponowany produkt i regularnie z niego korzysta, będzie siłą rzeczy przekonywujący i skuteczny.

Czy Państwa życie zmieni się, jeśli otrzymacie 20 czy nawet 200 zł za każdym razem, gdy ktoś z przyjaciół kupi produkt przez Was rekomendowany? Na pewno tak! To właśnie jest marketing sieciowy!

Zamiast płacić za ogromną kampanię reklamową, przeznaczać fundusze na marketing, ponosić koszty sprzedaży, firmy marketingu sieciowego wszystkie te pieniądze przekazują Dystrybutorom w formie wynagrodzenia za pracę. Dostajecie Państwo rekompensatę za wysiłek skierowany na to, by ludzie wypróbowali nowy produkt i pozostali mu wierni, oraz za rekomendacje (czyli za reklamę), których Państwo udzielali.

Firma zobowiązuje się:

 • wytwarzać unikatowy produkt i stale go doskonalić, zgodnie z nowymi naukowymi opracowaniami i życzeniami klientów;
 • kontrolować jakość każdej partii; badać sytuację na rynku, by znać najnowsze tendencje;
 • dostarczać nowe preparaty;
 • dostarczać środki na szkolenie i materialne motywowanie;
 • umożliwiać zawodowy rozwój i karierę Dystrybutorów firmy.

Web marketingTo bardzo poważne wsparcie umożliwia opracowanie własnego planu działania, pomaga jak najlepiej zbudować swój własny biznes, w krótkim czasie osiągnąć sukces i stać się finansowo niezależnym. Dzięki ciągłemu wsparciu firmy i możliwości wykorzystania niezwykłej siły sieci nigdy nie będą Państwo samotni w biznesie marketingu sieciowego.

Marketing sieciowy otwiera szerokie możliwości dla ludzi, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w życiu.

 • Tylko w marketingu sieciowym pracując dla siebie, możecie rozpocząć swój własny biznes przy niewielkich początkowych nakładach finansowych.
 • Nie trzeba zajmować się nim przez cały dzień. Można, nie przerywając poprzedniej działalności, pracować w marketingu sieciowym. To wyjątkowa możliwość zarabiać pieniądze i jednocześnie uczyć się, jak robić to najskuteczniej.
 • Można zarabiać kilkaset złotych na miesiąc przy częściowym obciążeniu i kilka  do kilkanaście tysięcy złotych,  jeśli poświęcą Państwo cały swój czas. Nie muszą Państwo mieć specjalnego wykształcenia czy doświadczenia.
 • W świecie, który staje się coraz bardziej tele-radio-komputerowy, stale zwiększa się wyobcowanie ludzi. Marketing sieciowy proponuje Państwu pracę z nowymi ludźmi, możliwość spotkania i pracy z nowymi przyjaciółmi, którzy podzielają wspólne wartości i ideały. W marketingu sieciowym wszystko będziecie robić wspólnie – to praca zespołowa.
 • Jest regułą, że towary i usługi, rozprowadzane w sieci, to produkty najwyższej jakości. To unikalne produkty, których nie sprzedaje się w zwykłych sklepach, nie przedstawia się w katalogach czy innych tradycyjnych reklamach.
 • I, na koniec, to, co najistotniejsze – w marketingu sieciowym ludzie biorą na siebie odpowiedzialność za swój własny los. Otrzymują wynagrodzenie za swój wysiłek, energię, talent i zdolności. Marketing sieciowy daje każdemu możliwość osobistego i zawodowego rozwoju, niezależność, podniesienie samooceny, zasadniczą zmianę stylu życia.

Pamiętajcie Państwo, to Wasz biznes i możecie robić to, co lubicie i co daje Wam radość.

„Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałowała tego, czego nie zrobiłeś, niż tego co zrobiłeś.  Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, odkrywaj.”

Mark Twain

„Warto mierzyć wysoko, a nawet jeszcze wyżej, bez ograniczeń. Spokojnie i prosto w Kosmos. Rzućmy sobie wyzwanie, celując prosto w Księżyc, Saturna, Syriusza – nie popełnimy błędu. Nawet jeśli nie trafimy to i tak znajdziemy się między gwiazdami.”

R. Krool