Czym coaching różni się od szkolenia, mentoringu, consultingu, terapii, czy nauczania?

  • Szkolenie

Zasadnicza różnica polega na tym, że w przypadku szkoleń, wiedza jest przekazywana przez trenera (nauczyciela), natomiast w przypadku coachingu, „wydobywana” z osoby coachowanej poprzez zadawanie istotnych i ważnych pytań przez coacha.

  • Mentoring

Mentor jest ekspertem w danej dziedzinie biznesu i dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodszymi stażem kolegami wewnątrz danej organizacji, udziela wskazówek i rad, według swojej najlepszej wiedzy. Wspomaga w ten sposób rozwój kompetencji. Coach nie musi mieć tej ekspertyzy. Coach jest ekspertem od rozwijania ludzi według ich pomysłu i drogi, którą sami sobie obiorą, przy czym może to być droga zupełnie różna od tej, którą wybrałby coach.

  • Consulting

Konsultant jest zatrudniany przez organizację aby dostarczyć rezultatów lub osiągnąć określone cele biznesowe. Poprzez obserwację, analizę i badanie wybranego wycinka firmy, konsultant wskazuje i proponuje zmiany, doradza jakie konkretnie działania zaradcze podjąć aby uzyskać poprawę wyników.

  • Terapia

Jak sama nazwa wskazuje stosowana jest w stanach chorobowych, zakłada rozwiązanie problemu psychologicznego, ma charakter interwencji, podczas której terapeuta używa znanych sobie technik i sposobów. Terapia często skupia się na życiu danej osoby poprzez analizę doświadczeń z przeszłości, często koncentruje się na problemach i emocjach sięgających dzieciństwa i wynikających z nich schematów zachowań. Coaching koncentruje się na oczekiwaniach danej osoby począwszy od tu i teraz i kierując całą energię i zaangażowanie osoby coachowanej się ku przyszłości.

  • Nauczanie

Nauczanie jest przekazywaniem wiedzy przez nauczyciela uczniowi. Nauczyciel wie coś, czego nie wie uczeń. Odwrotnie dzieje się w przypadku coachingu. Klient jest ekspertem i to klient zna odpowiedzi, a nie coach.